ระบบจัดหน้าที่เวรยามและเวรกลางคืน (Guard System)

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

จัดทำโดย :- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาสถานศึกษา

Cr…แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ,สาขางานธุรกิจดิจิทัล