ลำดับที่ : 14
ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปัฐทพร บุตรวงศ์
หน่วยงาน/ที่อยู่ : วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่กับปวงชนชาวไทยพลานามัยแข็งแรง เป็นร่มโพธ์ร่มไทร ตราบนานเท่านาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0640451621