ลำดับที่ : 17
ข้าพระพุทธเจ้า : นายนพพร เสมอภักดิ์
หน่วยงาน/ที่อยู่ : วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0824514784