ลำดับที่ : 32
ข้าพระพุทธเจ้า : นายทศพล โพธิ์งาม
หน่วยงาน/ที่อยู่ : วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0911854973