ลำดับที่ : 37
ข้าพระพุทธเจ้า : นายอาทิตย์ ใหญ่ปาม
หน่วยงาน/ที่อยู่ : วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
คำถวายพระพร : ทรงมีพลามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของประชนชาวไทยสืบต่อไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0811386425