ลำดับที่ : 41
ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.รัตนภรณ์ โอทาตะวงศ์
หน่วยงาน/ที่อยู่ : วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
คำถวายพระพร : ทรงมีพลามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของประชนชาวไทยสืบต่อไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0913364587