ลำดับที่ : 9
ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุภัตต์ วัตรสาร
หน่วยงาน/ที่อยู่ : วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0911325979