วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ


ขอเชิญชวน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี

ผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญชวน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์

" วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ "


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา

  
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

พัฒนาโดย :- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ThaiCreate.Com Tutorials