วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
CRUD App
ลงนามถวายพระพร

ข้าพระพุทธเจ้า หน่วยงาน/ที่อยู่ คำถวายพระพร
นายสุภัตต์ วัตรสาร วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทรงพระเจริญ ดูตัวอย่าง
ชนากานต์ อุดร วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่กับปวงชนชาวไทยพลานามัยแข็งแรง เป็นร่มโพธ์ร่มไทร ตราบนานเท่านาน ดูตัวอย่าง
นาบสาวชนิตา วรรณคำ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่กับปวงชนชาวไทยพลานามัยแข็งแรง เป็นร่มโพธ์ร่มไทร ตราบนานเท่านาน ดูตัวอย่าง
นาย อติคุณ บุญพุท วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ทรงพระเจริญ ดูตัวอย่าง
นางเครือวัลย์ ศรีสุข วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ดูตัวอย่าง
นางสาวปัฐทพร บุตรวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่กับปวงชนชาวไทยพลานามัยแข็งแรง เป็นร่มโพธ์ร่มไทร ตราบนานเท่านาน ดูตัวอย่าง
นายเจษฏา เสาชาลี วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ พระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ดูตัวอย่าง
นายวีระชัย จอมใจทิปิ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ทรงพระเจริญ ดูตัวอย่าง
นายนพพร เสมอภักดิ์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ดูตัวอย่าง
นายศราวุธ เกษณีย์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ทรงพระเจริญ ดูตัวอย่าง
นายภูวนาถ ชื่นมะดัน วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ดูตัวอย่าง
นายวิทยา ชารีหอม วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ดูตัวอย่าง
นายธีรยุทธ นามบุญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ดูตัวอย่าง
นายวรวิทย์ อุไลรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ดูตัวอย่าง
นายวิทวัส เผ่าผม วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ดูตัวอย่าง
นายเทวัน ป้อมหิน วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ดูตัวอย่าง
นายนคร นามภักดี วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ดูตัวอย่าง
นายสงวน พลวงค์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ทรงพระเจริญ ดูตัวอย่าง
นายปรีดา จันทโคตร วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ดูตัวอย่าง
นายทศพล ใจทอง วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ดูตัวอย่าง
นายอรรถชัย นิลแสง วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ดูตัวอย่าง
นายณัฐพงษ์ ประถมนาม วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ทรงพระเจริญ ดูตัวอย่าง
นายทศพล โพธิ์งาม วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ดูตัวอย่าง
นายอนุวัฒน์ อุตสาหพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ดูตัวอย่าง
นายดนัย แสงเพชร วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ พระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ดูตัวอย่าง
นายวิทูน มีมา วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ดูตัวอย่าง
นายจีรศักดิ์ ท่อนทอง วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่กับปวงชนชาวไทยพลานามัยแข็งแรง เป็นร่มโพธ์ร่มไทร ตราบนานเท่านาน ดูตัวอย่าง
นายอาทิตย์ ใหญ่ปาม วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ทรงมีพลามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของประชนชาวไทยสืบต่อไป ดูตัวอย่าง
นายยงยุทธ บุตรวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ดูตัวอย่าง
นายยุทธพงษ์ ประกอบสันต์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ดูตัวอย่าง
น.ส.ธนพร พิมหนู วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ดูตัวอย่าง
น.ส.รัตนภรณ์ โอทาตะวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ทรงมีพลามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของประชนชาวไทยสืบต่อไป ดูตัวอย่าง