ขณะนี้มีผู้เข้าใช้งาน  1 คน

สถิติผู้เข้าใช้งาน 49971 คน
[วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ]
 

รหัสนักศึกษา :
  เช่น 4521030047
 
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 17/03/2557 ???? 10:37:21 am
หมายเหตุ : ตรวจสอบผลการเรียนไม่ได้ติดต่อ งานทะเบียน
โทรศัพท์ 082-1150029
อีเมล์

 
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
ระบบตรวจสอบผลการเรียน เวอร์ชั่น 1.660 พัฒนาโดย ลานนาโซลูชั่น
สำหรับเจ้าหน้าที่