ขณะนี้มีผู้เข้าใช้งาน  1 คน

สถิติผู้เข้าใช้งาน 56838 คน
[วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ]
 

รหัสนักศึกษา :
  เช่น 4521030047
 
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 20/05/2557 ???? 04:33:04 pm
หมายเหตุ : ตรวจสอบผลการเรียนไม่ได้ติดต่อ งานทะเบียน
โทรศัพท์ 088-1070259
อีเมล์

 
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
ระบบตรวจสอบผลการเรียน เวอร์ชั่น 1.660 พัฒนาโดย ลานนาโซลูชั่น
สำหรับเจ้าหน้าที่