ขณะนี้มีผู้เข้าใช้งาน  1 คน

แบบฟอร์แก้ 0,มส. ( ตัั้งแต่ 20-31 ต.ค. 56 เท่านั้น)
รับแบบฟอร์มที่ งานวัดผลและประเมินผลสถิติผู้เข้าใช้งาน 127615 คน
[วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ]
 

รหัสนักศึกษา :
  เช่น 4521030047
 
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 4/11/2558 ???? 02:34:16 pm
หมายเหตุ : ตรวจสอบผลการเรียนไม่ได้ติดต่อ งานวัดผล
โทรศัพท์ 045-541234
อีเมล์

 
ปรับปรุงข้อมูลโดย งานวัดผล วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
ระบบตรวจสอบผลการเรียน เวอร์ชั่น 1.660 พัฒนาโดย ลานนาโซลูชั่น
สำหรับเจ้าหน้าที่