เพิ่มข้อมูล
   
   
   ชื่อ - สกุล   *
   
                
ลำดับ
คำถวายพระพร ชื่อ - สกุล แผนกวิชา/หน่วยงาน
โพส
ดูตัวอย่าง
25
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นางวัชราภรณ์ สมเมือง เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
2022-05-30
 
21
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทิพรัตน์ มารดายัง การบัญชี
2022-05-30
 
3
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นางเทียมจันทร์ สว่างวัน สามัญสัมพันธ์
2022-04-21
 
2
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน นายอมเรศร์ หวังดี ช่างยนต์
2022-04-21
 
1
ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอยู่กับปวงชนชาวไทยตลอดไป สุภัตต์ วัตรสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
0000-00-00