เพิ่มข้อมูล
   
   
   ชื่อ - สกุล   *
   
                
ลำดับ
คำถวายพระพร ชื่อ - สกุล แผนกวิชา/หน่วยงาน
โพส
ดูตัวอย่าง
59
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นางสุวนิตย์ ตาทอง สามัญสัมพันธ์
2022-06-06
 
57
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป นายคำแสน คำผาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2022-05-31
 
56
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ น.ส เทพศิรินร์ ไชยวงค์ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
2022-05-31
 
55
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป น.ส ชลลดา สำราญสุข เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
2022-05-31
 
54
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นางสาวชลิตา เรืองวงศ์ แผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
2022-05-31