เพิ่มข้อมูล
   
   
   ชื่อ - สกุล   *
   
                
ลำดับ
คำถวายพระพร ชื่อ - สกุล แผนกวิชา/หน่วยงาน
โพส
ดูตัวอย่าง
63
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นายศุภวัฒน์ นามลัง ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
2022-07-28
 
62
Happy birth anniversary to my king. I wish you all the good things in life. May prosperity and joy be found in your land. นายอิสระวัฒน์ ห้องแซง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
2022-07-27
 
61
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ นางสาวศิรินันท์ วงศ์กัลยา การบัญชี
2022-07-27
 
59
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นางสุวนิตย์ ตาทอง สามัญสัมพันธ์
2022-06-06
 
57
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป นายคำแสน คำผาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2022-05-31