เพิ่มข้อมูล
   
   
   ชื่อ - สกุล   *
   
                
ลำดับ
คำถวายพระพร ชื่อ - สกุล แผนกวิชา/หน่วยงาน
โพส
ดูตัวอย่าง
16
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ศุภโชติ สนิท ไฟฟ้ากำลัง
2022-05-30
 
15
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นายคมกริช โหมดม่วง วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
2022-04-28
 
14
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นางสาวทิพรัตน์ มารดายัง วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
2022-04-23
 
13
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ นางอรดี ภีระคำ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
2022-04-23
 
12
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ฮันน่า ภคพร เมเยอร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ
2022-04-23