เพิ่มข้อมูล
   
   
   ชื่อ - สกุล   *
   
                
ลำดับ
คำถวายพระพร ชื่อ - สกุล แผนกวิชา/หน่วยงาน
โพส
ดูตัวอย่าง
11
ทรงพระเจริญ แซมมอล์ วสุพล เมเยอร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ
2022-04-23
 
10
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นายเกียรติรัตน์ จินดามณี องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงนกทา
2022-04-20
 
9
พระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ นางสาวรุ่งทิวา เบ้าเงิน สามัญสัมพันธ์
2022-04-21
 
8
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ สุภัตต์ วัตรสาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2022-04-20
 
5
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป นายเกียรติรัตน์ จินดามณี องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงนกทา
2022-04-20