เพิ่มข้อมูล
   
   
   ชื่อ - สกุล   *
   
                
ลำดับ
คำถวายพระพร ชื่อ - สกุล แผนกวิชา/หน่วยงาน
โพส
ดูตัวอย่าง
51
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ณัฐพร ระดาพงษ์ เทคโนโลยีดิจิทัล
2022-05-31
 
50
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป น.ส ดาลิตา กินรีวงค์ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
2022-05-31
 
49
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นางสาวณัฐวิภา จำปาสาร แผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
2022-05-31
 
48
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน นางสาวสุตาภิรมย์ ขันติกุล เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
2022-05-31
 
47
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน น.ส.ปิยะดา พลบำรุง เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
2022-05-31