เพิ่มข้อมูล
   
   
   ชื่อ - สกุล   *
   
                
ลำดับ
คำถวายพระพร ชื่อ - สกุล แผนกวิชา/หน่วยงาน
โพส
ดูตัวอย่าง
46
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ วรรนิศา อุ่นจิตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล
2022-05-31
 
45
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ศิริลักษณ์ บุตรสาร เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
2022-05-31
 
44
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ต้นอ้อย เปรยรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2022-05-31
 
43
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ศุภวัฒน์ นามลัง วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
2022-05-31
 
42
ทรงพระเจริญ ภูวดล ลาประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2022-05-31