เพิ่มข้อมูล
   
   
   ชื่อ - สกุล   *
   
                
ลำดับ
คำถวายพระพร ชื่อ - สกุล แผนกวิชา/หน่วยงาน
โพส
ดูตัวอย่าง
41
ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอยู่กับปวงชนชาวไทยตลอดไป อัครพล โพธิ์งาม สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
2022-05-31
 
40
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นายธีรพงษ์ ตาทอง อิเล็กทรอนิกส์
2022-05-31
 
39
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นายทีปกรณ์ ภักดีทา ช่างกลโรงงาน
2022-05-31
 
38
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นางสาวศิริพร สอาด แผนกการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
2022-05-31
 
37
ขอพระองค์ทรงเจริญ นางสาวชินรัตน์ บุญเลิศ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
2022-05-30