เพิ่มข้อมูล
   
   
   ชื่อ - สกุล   *
   
                
ลำดับ
คำถวายพระพร ชื่อ - สกุล แผนกวิชา/หน่วยงาน
โพส
ดูตัวอย่าง
36
ทรงพระเจริญ นายเรวัตร สำราญรื่น แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
2022-05-30
 
35
ขอพระองค์ทรงเจริญ นาวเครือวัลย์ ศรีสุข วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
2022-05-30
 
34
ขอพระองค์ทรงพระจริญ นายชิตพล พองผลา แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเริญ
2022-05-30
 
33
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นางสาวรุ่งธิวา อุณาภาค วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
2022-05-30
 
32
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ นายสุรเชษฐ ลือนาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2022-05-30