เพิ่มข้อมูล
   
   
   ชื่อ - สกุล   *
   
                
ลำดับ
คำถวายพระพร ชื่อ - สกุล แผนกวิชา/หน่วยงาน
โพส
ดูตัวอย่าง
31
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ กัลยา บุญธิมา วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
2022-05-30
 
30
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ น.ส.ชนัญธิดา สิมุฒิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2022-05-30
 
29
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ธนัชชา เลียงโสม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2022-05-30
 
28
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นางสาวรุ่งทิวา เบ้าเงิน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
2022-05-04
 
27
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ อรทัย อุภัยศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2022-05-30