เพิ่มข้อมูล
   
   
   ชื่อ - สกุล   *
   
                
ลำดับ
คำถวายพระพร ชื่อ - สกุล แผนกวิชา/หน่วยงาน
โพส
ดูตัวอย่าง
26
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นางสาวสุวรรณา สุดใจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2022-05-30
 
25
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ วัชราภรณ์ สมเมือง เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
2022-05-30
 
24
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ศิริวรรณ โมลี เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
2022-05-30
 
23
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ศยาภัช ศรีอ่อน การจัดการโลจิสติกส์
2022-05-30
 
22
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ กัญญณัช ปัญญาแก้ว วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
2022-05-30