เพิ่มข้อมูล
   
   
   ชื่อ - สกุล   *
   
                
ลำดับ
คำถวายพระพร ชื่อ - สกุล แผนกวิชา/หน่วยงาน
โพส
ดูตัวอย่าง
21
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทิพรัตน์ มารดายัง การบัญชี
2022-05-30
 
20
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นางสาวจารุวรรณ์ ดานุวงษ์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
2022-05-30
 
19
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นางสาวศิรินันท์ วงศ์กัลยา วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
2022-05-04
 
18
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ พิจิตรา สิทธิลาภ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
2022-05-30
 
17
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ว่าที่ร้อยตรหญิง ชฎาภรณ์ มุทุกันต์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
2022-05-30