ลำดับ 1
คำถวายพระพร ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอยู่กับปวงชนชาวไทยตลอดไป
ชื่อ - สกุล สุภัตต์  วัตรสาร
แผนกวิชา/หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
โพส 0000-00-00