ลำดับ 13
คำถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ชื่อ - สกุล นางอรดี  ภีระคำ
แผนกวิชา/หน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
โพส 2022-04-23