ลำดับ 17
คำถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ชื่อ - สกุล ว่าที่ร้อยตรหญิง ชฎาภรณ์  มุทุกันต์
แผนกวิชา/หน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
โพส 2022-05-30