ลำดับ 2
คำถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ชื่อ - สกุล นายอมเรศร์  หวังดี
แผนกวิชา/หน่วยงาน ช่างยนต์
โพส 2022-04-21