ลำดับ 24
คำถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ชื่อ - สกุล ศิริวรรณ  โมลี
แผนกวิชา/หน่วยงาน เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
โพส 2022-05-30