ลำดับ 25
คำถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ชื่อ - สกุล วัชราภรณ์  สมเมือง
แผนกวิชา/หน่วยงาน เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
โพส 2022-05-30