ลำดับ 27
คำถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ชื่อ - สกุล อรทัย  อุภัยศรี
แผนกวิชา/หน่วยงาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โพส 2022-05-30