ลำดับ 30
คำถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ชื่อ - สกุล น.ส.ชนัญธิดา  สิมุฒิ
แผนกวิชา/หน่วยงาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โพส 2022-05-30