ลำดับ 32
คำถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ชื่อ - สกุล นายสุรเชษฐ  ลือนาม
แผนกวิชา/หน่วยงาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โพส 2022-05-30