ลำดับ 34
คำถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระจริญ
ชื่อ - สกุล นายชิตพล   พองผลา
แผนกวิชา/หน่วยงาน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเริญ
โพส 2022-05-30