ลำดับ 39
คำถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ชื่อ - สกุล นายทีปกรณ์  ภักดีทา
แผนกวิชา/หน่วยงาน ช่างกลโรงงาน
โพส 2022-05-31