ลำดับ 40
คำถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ชื่อ - สกุล นายธีรพงษ์  ตาทอง
แผนกวิชา/หน่วยงาน อิเล็กทรอนิกส์
โพส 2022-05-31