ลำดับ 41
คำถวายพระพร ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอยู่กับปวงชนชาวไทยตลอดไป
ชื่อ - สกุล อัครพล  โพธิ์งาม
แผนกวิชา/หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
โพส 2022-05-31