ลำดับ 46
คำถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ชื่อ - สกุล วรรนิศา  อุ่นจิตร์
แผนกวิชา/หน่วยงาน เทคโนโลยีดิจิทัล
โพส 2022-05-31