ลำดับ 48
คำถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ชื่อ - สกุล นางสาวสุตาภิรมย์  ขันติกุล
แผนกวิชา/หน่วยงาน เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
โพส 2022-05-31