ลำดับ 5
คำถวายพระพร ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ชื่อ - สกุล นายเกียรติรัตน์  จินดามณี
แผนกวิชา/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงนกทา
โพส 2022-04-20