ลำดับ 50
คำถวายพระพร ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ชื่อ - สกุล น.ส ดาลิตา  กินรีวงค์
แผนกวิชา/หน่วยงาน เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
โพส 2022-05-31