ลำดับ 57
คำถวายพระพร ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ชื่อ - สกุล นายคำแสน  คำผาง
แผนกวิชา/หน่วยงาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โพส 2022-05-31