ลำดับ 62
คำถวายพระพร Happy birth anniversary to my king. I wish you all the good things in life. May prosperity and joy be found in your land.
ชื่อ - สกุล นายอิสระวัฒน์  ห้องแซง
แผนกวิชา/หน่วยงาน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โพส 2022-07-27