ลำดับ 63
คำถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ชื่อ - สกุล นายศุภวัฒน์  นามลัง
แผนกวิชา/หน่วยงาน ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
โพส 2022-07-28