ลำดับ 8
คำถวายพระพร ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ชื่อ - สกุล สุภัตต์  วัตรสาร
แผนกวิชา/หน่วยงาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โพส 2022-04-20